Kimse hukukun üstünde olamaz.

Demokrasi, temsili ve çoğulcu karakteri ile seçmene hesap verilmesini,
kamu makamlarının hukuka uymak yükümlülüğünü ve adaletin yansız
bir şekilde dağıtılmasını zorunlu kılar.

PARİS ŞARTI